Item nr. 3480
hogure yakisoba

Miyatake 12 x 650G (5x130G)